Antalet elfordon växer snabbt och med det byggs en infrastruktur upp. Räddningstjänster i flera länder följer utvecklingen, och nu finns miljontals körda mil och ett antal olyckor att börja dra slutsatser ifrån.

Med nya tekniker kommer fördelar och nackdelar och dessa är viktiga att utvärdera. I detta avsnitt hör vi Tommy Carnebo vid Södertörns Brandförsvar berätta.

Programledare: Per Dahlberg

Share | Download(Loading)