I detta avsnitt förklarar Pär Holmgren, klimatexpert och fd meteorolog, på ett nyanserat och pedagogiskt sätt om de pågående klimatförändringarna, varför Parisavtalet är en korsning mellan mirakel och katastrof och varför han hoppas att ketchupeffekten övertrumfar växthuseffekten.

Share | Download(Loading)