Förebilden Christer Lindström, fordonsansvarig på Kungsbacka Kommun berättar hur de arbetar för att nå målet om en fossilfri framtid. Christer har jobbat dedikerat i tre år och ökningen av elbilar och laddpunkter har gått mycket fort. Kommunen är dessutom först ut med att testa  V2G-teknik, “vehicle to grid” där elbilar som står på laddning  delar med sig av sin energireserv till kommunala fastigheter. 

Share | Download(Loading)