En av framtidens största utmaningar är klimatdriven migration, över 20 miljoner människor tvingas årligen fly pga klimatförändringarna. Hur planerar man inför den storskaliga migration som man ser komma? I detta avsnitt förklarar Hedvig Heine, Projektledare Klimatflyktingar Migration och Integration på tankesmedjan Fores, kopplingen mellan klimatförändringar och migration.

Share | Download(Loading)