Hur löser vi frågan om laddning för de som idag inte har tillgång till en egen parkeringsplats?

Finns det system där man kan knyta ihop publik laddning med hemmaladdning för att därmed kunna erbjuda laddning till andra via ett community? Vilka affärsmöjligheter ges och till vem? Hör DEFAs mjukvaruutvecklare Björn Öhnell förklara.

Share | Download(Loading)