Elbilsboomen är här och därmed kommer också den naturliga följdfrågan; räcker elen till om alla bilas ska laddas? Totalt förser Ellevio och deras elnät på drygt 7 600 mil elledningar nära en miljon hushåll och företag i Sverige med el. Vilka utmaningar kommer elbilsboomen med.

Programledare: Per Dahlberg

Share | Download(Loading)