Fastighetsägarna är branschorganisationen som med hjälp av kunskap, samverkan och påverkan skapar så goda förutsättningar som möjligt för fastighetsbranschen. I detta avsnitt berättar Anni Carpelan, utvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm, vilken roll de som organisation spelar när det kommer till utbyggnationen av laddinfrastruktur. 

För laddning av elfordon är det en stor fördel att nyttja den tid då bilen ändå är parkerad till att ladda.  I detta avsnitt kan du höra Anni Carpelan ge råd hur du går tillväga för att installera laddinfrastruktur i din fastighet eller i flerbostadshus.

Programledare: Per Dahlberg

Share | Download(Loading)